Články‎ > ‎

DET: Cyrilo-metodský poklad

uverejnené 30. 12. 2016, 12:16 používateľom Jozef Možiešik   [ aktualizované 30. 12. 2016, 13:19 ]
Materiál bol použitý pri workshope vrámci projektu Misia sv. Cyrila a Metoda na Zaymuske 07.05.2013 (informácie na www.zszayza.edu.sk). Text neprešiel korektúrou.

Popis: Metodika vychádza zo symboliky Ježišovho podobenstva o viniči a ratolestiach. Misia svätých Cyrila a Metoda je predstavená ako presadenie kresťanskej viery medzi našich predkov. Hlavným zámerom je predstaviť ich misijné poslanie ako základ ich pôsobenia u nás. To sa totiž nezriedka redukuje len na písmo a kultúru, čo boli pre bratov bezpochyby len prostriedky.

Pomôcky: truhlica s pokladom, ratolesť viniča, ikona „Vinič a ratolesti“ (Príloha), obrázok „Kresťania – vinič a ratolesti“, Sväté Písmo, fotografie detí (tváre), nožnice, lepidlá, perá, hrozno, hroznová šťava. 

Cieľová skupina: žiaci 5-8 ročníka ZŠ, skupina max. 20 členov, predpokladaný čas 45 -60 minút.

Súbor metodiky: KTX_Cyrilo-metodský poklad.pdfuložiť /

KTX_Cyrilo-metodský poklad.pdf NÁHĽAD DOKUMENTU