Fotka: Misijné cesty apoštola Pavla: Krajiny a regiónyBiblické olympiády a súťaže

Materiály boli použité pri Biblickej olympiáde, ale je možné ich použiť aj na stretká... odporúčam všetko dopredu preveriť. Kto chce súbory upravovať (väčšina je totiž vo formáte pdf), môže mi napísať:-)

Z Biblických olympiád

 • BO_Lk-Evanjelium podľa Lukáša
 • BO_1Kr-Rut-Mt - Knihy Rút, Matúš a 1. Kráľov
 • BO_Ex-Jon-Jn - Knihy Exodus, Jonáš a Ján
 • BO_Ex-Kniha Exodus
 • BO_Gn-Kniha Genezis
 • BO_Jn-Evanjelium podľa Jána
 • BO_Lk-Evanjelium podľa Lukáša
 • BO_Sdc-Kniha Sudcov
 • BO_Sk-Skutky apoštolov
 • BO_Tob_Jdt_Est -  - Knihy Tobiáš, Judita, Ester

Rôzne materiály

 • BIBL_Dostojnost_cloveka_v_Gn - Súťaž pre Gymnazistov
 • PL_Lk-Ježiš je môj priateľ - Pracovné listy z Evanjeliua podľa Lukáša
 • BO_Teofilko - Biblická súťaž pre tretiakov a štvrtákov ZŠ
 • Biblické mapy - cesty svätého Pavla
 • BIBL_Kniha_Tobias_prez.ppt - prezentácia ku knihe Tobiáš