Články‎ > ‎

DET: Bambrlácke dni

uverejnené 30. 12. 2016, 12:06 používateľom Jozef Možiešik   [ aktualizované 30. 12. 2016, 13:19 ]
Tak toto zelené čudo je "Bambrlák" (len aby bolo jasno). A Bambrláci sú aj deti vo veku 5-10 rokov. Také deti, ako je všeobecne známe, majú v sebe veľa energie... a preto pre ne robíme:
  • Bambrlácke dni = jednodňové programy pre väčšie skupiny detí (50-200). Deti sú rozdelené do družstiev, ktoré sa snažia vyriešiť spoločný problém. Nechýbajú rozprávkové bytosti, napätie, priestor pre tvorivosť a fantáziu.
  • Bambrlácke tvorivé dielne = týždňové tvorivé dielne (obyčajne v čase, keď sa leto premení na obdobie dažďov), deti sa učia pracovať s rôznymi materiálmi, časť z produktov sa potom použije pri akcii "Bambrlákovo".
  • Bambrlákovo (Bambrlácke mestečko) = jednodňový program pre deti s rodičmi.

Jednotlivé programy sú dostupné v formáte ODT (OpenOffice.org), PDF (najlepší na tlač...). Všetko v prílohách v google dokumentoch v priečinku BAMBRLÁK.


Exodus: Po stopách Mojžiša a jeho ľudu

Ako už naznačuje samotný názov, budeme putovať po stopách starovekých Izraelitov a navštívime miesta, spojené s ich exodom z Egypta. Náš príbeh začína na Horebe pri horiacom kríku a končí pádom múrov Jericha. Hra je nastavená pre max. 10 skupín detí, skupinky majú 5-8 členov, v rôznom veku.

Priebeh: 1. Rozdelenie do skupín, mená podľa Izraelských kmeňov, každá skupina si vytvorí bojový štít. 2. Uvedenie do hry – v skratne naznačiť históriu a okolnosti exodu. Keďže jednotlivé stanovištia nasledujú po sebe, treba deti na začiatku zabaviť, kým prídu jednotlivé skupinky na rad. Pol hodiny sa môžu zdržať výrobou štítu (prvú skupinu poslať s jednoduchým štítom), možno im premietnuť tiež film o Mojžišovi a jednotlivé skupiny posielať postupne po cca. 15 minútach.
Metodika na stiahnutie.

Plavba za pokladom

Autor: T. Podolanová

Náhľad metodiky


Filip a jeho priatelia

Autor: T. Podolanová

Náhľad metodiky


Biblické príbehy

Bambrlácky deň trochu inak: je postavený na biblických príbehoch, menej tajomna ako zvyčajne je asi jedinou daňou za takúto odľahčenú verziu. Inak pre zmenu, po dlhom čase zase Bambrlák v dedine, v dvoroch. A podarilo sa nám zapojiť pár rodičov a starých rodičov, čo je dobrý spôsob, ako ušetriť animátorov a vyriešiť otázku stravovania;-). Viac v metodike. Je tam aj plagát, mapky atď.

Bambrlácke tvorivé dielne

    Po mesiaci a pol prázdnin treba trochu zmeniť štýl zábavy, aby sa deti, najmä dopoludnia doma nenudili. Tvorivé dielne sú alternatívou voči vysedávaniu pri TV a PC. Okrem toho deti trávia čas spolu (dôraz na spoločenstvo), učia sa aktívne prežívať svoj voľný čas (dôraz na tvorivosť), nie sú len pasívnymi prijímateľmi (dôraz na iniciatívu) a svoju tvorivosť používajú nie len vo svoj, ale v prevažnej miere v prospech druhých, čím sa dostávajú do popredia myšlienky kresťanskej lásky (dôraz na duchovný princíp).
    Okrem toho je tu aj praktický cieľ. Tvorivé dielne sú prípravou na deň v Bambrláckom mestečku. Deti, hoci o tom nevedia, počas dielní pripravujú jednotlivé rekvizity a pomôcky, ktoré sú potrebné na realizáciu Bambrláckeho mesta. Naviac vyrábajú predmety, ktoré sa potom budú predávať v Bambrl. mestečku na trhu.

Bambrlácke mestečko

    Žijeme v dobe ekonomického rozmachu, kedy ľudia asi najradšej zo všetkého nakupujú a potom nariekajú, že nemajú peniaze. Cieľom je primeraným spôsobom poskytnúť deťom možnosť túto túžbu naplniť. Nemôžu však nakupovať za to, čo dostanú od druhých, ale len za prostriedky, ktoré si sami získajú vlastnou námahou a šikovnosťou. Naviac deti počas prázdninových dielní sami tvoria rekvizity prázdninového mestečka.
    Deti, spolu s rodičmi vstupujú do prázdninového mestečka. Hneď za vstupnou bránou ich čaká trhovisko plné všeliakých lákadiel. Oproti je zase krčma u starého elfa, plná všeliakých dobrôt. Lenže na tie si třeba najskôr zarobiť. Preto deti prechádzajú jednotlivými disciplínami, po ktorých absolvovaní získajú príslušný počet Bambrláckych dukátov. Činnosť na jednotlicých stanovištiach sa prezentuje ako práca, nie ako súťaž!!! Deti súťažia ako jednotlivci, ale môžu spontánne vytvárať skupinky, prípadne súťaží celá rodina. Hospodárenie s financiami závisí od každého zvlášť.

Indiánska osada Bambr-tit-la (Indiáni)

    Celý program pozostáva z dvoch častí: tvorivých dielní (Indiánske remeslá, dielne - 5 dní) a jednodňového programu pre deti s rodičmi (indiánska osada).  Babrlácke tvorivé dielne (Týždeň s indiánmi z osady Bambr-tit-la) prebiehajú počas týždňa, od pondelka do piatku, vždy dopoludnia. Každý deň je inak tematicky zameraný, spoločným prvkom je rozvíjanie tvorivosti a zručnosti v rôznych oblastiach, vsadené do života malého indiána.  Počas dielní sa deti vyrábajú rôzne doplnky (čelenky, náhrdelníky, prívesky), zbrane (luky, šípy, oštepy), stany... tiež sa môžu naučiť založiť oheň (nie v obývačke ;-), pripraviť jednoduché jedlo vo voľnej prírode a pod. Každý deň má svoju vlastnú tému, ktorá je preň charakteristická. Na konci dňa získajú účastníci príslušný „certifikát“, podľa ktorého vieme rozlíšiť kto aké schopnosti získal.  Hotové výrobky, podobne ako týpí, či zbrane využijeme v druhej časti (indiánska osada).
    Bambrlákovo (Život v indiánskej osade Bambr-tit-la) je nedeľný popoludňajší program pre rodiny s deťmi. Do prípravy sú zaangažované deti, ktoré sa zúčastnili tvorivých dielni. V indiánskej dedine, postavenej za týmto účelom, na rôznych stanovištiach prezentujú remeslá indiánov a učia ich ďalšie deti a ich rodičov.

Drak Glaurung

INTRO:    Hlboko v horách, v neprístupných skalách, žije posledný z rodu mocných drakov. Skrýva sa tak dobre, že už len málokto verí v jeho existenciu. Mnohí si myslia, že všetky tie príbehy o ňom sú len rozprávkou na strašenie malých detí. No pravda je iná! Glaurung žije. A je blízko.

    Ale to teraz ešte nevieme:-) Dozvieme sa to až v osudný deň „D“, vlastne „B“ - Bambrlácky deň. Po svätej omši odídeme na voľné priestranstvo blízko lesa. Nasleduje niekoľko súťaží, ktoré preruší hrozná správa: Zmizla jedna z animátoriek. Po vyskúšaní všetkých možností (vyšetrovanie detí, kto ju videl naposledy, fotka..., volanie z plného hrdla i mobilom), sa dobre rozhliadneme po okolí...

PRIEČINOK


Hľadanie Silmarillov

INTRO:    V dávnych časoch, ešte pred príchodom ľudí, vznikli diela, ktoré sa stali najslávnejšími zo všetkého, čo kedy vytvorili mocní elfovia. Bolo to v čase, keď ešte neexistovalo slnko ani mesiac a zemskú tmu osvetľovali Yavannine stromy Silpion a Laurelin. Keď Fëanor, najstarší a najmilší syn Finwëho a Míriel Serindë, dosiahol plnosť svojej moci, začal uvažovať, ako zachovať večnosť svetla Stromov a slávy Požehnanej ríše. Tušil totiž zlo, ktoré príde a zničí stromy Valinoru. Začal teda dlhú a tajnú prácu, v ktorej sústredil všetku svoju silu, učenosť a najjemnejšiu zručnosť, až nakoniec vytvoril sillmarily.
    No Zlý nenávidel svetlo. Zničil stromy Valinoru Silpion a Laurelin a krajinu pohltila tma. Ukradol silmarily. Fëanor sa ich snažil získať späť, ale koniec jeho dní bol bolestný a smutný a nikdy sa mu to nepodarilo. Zahynul prv, než prišlo slnko na oblohu, sedí teraz v Sieňach očakávania. Silmarily sa tvarom podobali na tri veľké drahokamy, ale kým nenadíde Koniec, keď sa pominie Slnko i Luna a Fëanor sa vráti späť..., dovtedy sa nedozvieme, z akej substancie ich vytvoril.1
Niekoľko dní pred Bambrláckym dňom vyhľadal niektorých dovtedy neznámy knieža Melkor, aby prostredníctvom nich požiadal deti o pomoc. Melkor je muž bez tváre (doslovne!). Prosí nás o pomoc, chce získať naspäť svoju tvár...
    Po sv. omši, keď už deti trochu vedia, o čo ide, sa Melkor zjaví znova a vysvetlí nám, o čo vlastne ide. Prinesie so sebou aj zvyšky knihy O Silmarilloch, ktorá nám má pomôcť. Našou úlohou je nájsť všetky tri silmarilly. Vďaka nim Melkor opäť získa svoju tvár. V knihe je len jedna strana a mapa s piatimi zvlášť vyznačenými miestami. Melkor tvrdí, že na troch z nich sú Silmarilly ukryté. Sú to tieto miesta: Avathar, Örömeho lesy, Mordor, Gondoli a Thingolova ríša. A keďže sme obetaví a ochotní, radi pomôžeme Melkorovi. Možno nám niečo z toho aj kvapne:-).Ale veci sú trošku komplikovanejšie. Každú skupinu čakajú dobrodružstvá, ktoré ju presvedčia, že Melkor vôbec nieje žiaden dobrák. V skutočnosti je on ten Zlý, ktorý ukradol silmarilly.
    A tak sa prvá skupina dostane do zajatia Uzruty (jeden z Melkorových tvorov) a skupina č. 2 ju bude musieť zachrániť. Melkor vlastne všetky skupiny poslal do nejakej pasce, buď ku svojim služobníkom, alebo k svojim nepriateľom (Thingolova ríša, Gondolin), ktorí by s nami, ako jeho spojencami zatočili.

1 Por. JRR Tolkien, Silmarilion, s. 60-85.


Veľký boj

INTRO:    S deťmi sa chystáme na klasickú pokladovku. Máme mapy. No Bezmenný čarodejník chce všetko prekaziť a preto mapy ukradne. Neostáva nič iné, ako vybrať sa ho hľadať! NAšťastie všetko dobre dopadne. Nájdeme a dobijeme jeho hrad a získame sladký poklad... Pre prípad zlého počasia je v materiáli náčrt náhradného programu.

Morský vlk

INTRO:    Počas prípravy skupín niekto nájde truhlicu (napr. stará pokladnička), zamknutú na zámok, chýba kľúč. Pri truhlici je listina, (listina je v prílohe) z ktorej sa dozvieme, kde kľúč hľadať. Každé družstvo sleduje svoju farbu. Po splnení disciplíny na stanovištiach získajú písmeno alebo slovo (indícia). Keď nakoniec spoja všetky skupiny dohromady svoje slová, ktoré získajú, dostanú indíciu, kde hľadať kľúč.

Únoscovia - M.I.B.

INTRO:    Muži v čiernom (M.I.B.) „unesú“ niekoho z animátorov, žiadajú výkupné... Ešte šťastie, že pri prevoze pokladu kráľa Ruperta sa rozsypali nejaké dukáty po dedine. Už ich len získať...

Ľud Flós

INTRO:    Pred dávnymi vekmi náš svet vyzeral inak, ako dnes. Na našom území žil ľud krajiny menom Flós. No zrazu zmizli, akoby sa prepadli pod zem. Boli zničení zákerným nepriateľom. On je tu aj dnes. Po stáročiach náhodou objavíme listinu, ktorá zmení naše plány. V nej sa hovorí o nebezpečenstve i o stratenej kronike. Vydáme sa ju hľadať. Postupne plníme jednotlivé disciplíny a nachádzame strany kroniky. Na konci ju zložíme a prečítame...

Kráľ Rupert

INTRO:    Celá akcia je predstavená ako športový deň. Deti treba presvedčiť, že po rozdelení na skupiny odchádzame na ihrisko, kde budú jednotlivé družstvá súťažiť v rôznych športových disciplínách (paraOlympiáda).
    Počas rozdeľovania niekto objaví truhlicu s pokladom. Truhlica je zamknutá (najlepšie omotaná silnou reťazou, s hrubým visiacim zámkom). Kľúč žiaľ chýba! Kým riešime problém s kľúčom, objaví sa rozprávková bytosť, ktorá prinesie testament kráľa Ruperta. Ak chcú deti radšej hľadať kľúč od pokladu, ako súťažiť, postupujeme ďalej podľa testamentu. Ak nie, máme problém:-).

Deň radosti

    Jednoduché, zaujímavé, zábavné:-)
Comments