Články‎ > ‎

DET: Pôstna cesta púšťou, 2018

uverejnené 18. 2. 2018, 11:56 používateľom Jozef Možiešik   [ aktualizované 19. 2. 2018, 1:34 používateľom Božka Bzdilíková ]

Deti putujú púšťou, ale keďže na púšti ich budú čakať rôzne nástrahy a prekážky, potrebujú si so sebou zobrať zopár užitočných pomôcok.
  • Voda - modlitba. V studni je voda po kvapkách, a vždy keď sa pomodlia, môžu si jednu kvapku vymaľovať.
  • Sväté písmo - kamene z ktorých sa skladá studňa. Aby sa voda nevyliala, je potrebné studňu vybudovať, čítaním Svätého písma tiež budujeme vzťah k Bohu, spoznávame ho,  radí nám čo robiť, ako žiť, ako kráčať ďalej. Vždy keď si deti prečítajú zo SP, môžu si vymaľovať jeden kameň.
  • Svätá omša - oáza z Paliem. Je dobré sa zastaviť, oddýchnuť si, načerpať nových síl, účasťou na svätej omši v nedeľu deti získajú obrázok oázy, ten si nalepia a vyfarbia. (obrázky paliem nájdete v priečinku s plagátom cesty púšťou)
  • Sväté prijímanie, sv. spoveď, modlitba krížovej cesty - kvet. Za to dostanú kvet, ten si nalepia okolo studne.

Na ceste púšťou sa nachádza mnoho prekážok. 

  • Piesočná búrka. Deti ju prekonajú zrieknutím sa PC hier, mobilu, playstation, TV... Ak sa im to podarí, môžu si vyfarbiť stopu.
  • Páľava slnka, smäd. Ten prekonajú zrieknutím sa sladkostí, či slaných dobrôt (zemiakové lupienky a pod.).
  • Škorpióny, hady a iná púštna háveď. Zrieknutie sa lenivosti pomocou druhým, domácimi prácami a pod.
  • Samota. Zrieknutie sa sebectva, prekonávané delením sa, milým slovom voči druhému, pozornosťou voči iným...

Tieto prekážky sú v každom týždni iné, ale keďže sú štyri, tak tri z nich sa zopakujú. A deti si majú za splnenie danej úlohy - zdolanie prekážky v tom dni vymaľovať stopy, ktoré spájajú jednotlivé nedele.

Keď to celé prejdu, dostanú sa k studni, ktorú si budovali a aj z nej počas cesty čerpali, tak ako je to aj s našim vzťahom k Bohu, stále ho budujeme, a pritom už teraz môžeme z neho čerpať, práve vďaka tomu, čo pre nás Kristus urobil, nuž a vtedy aj púšť zakvitne - aj tá v našom srdci, duši...

autor plagátu: Libor Cvacho

Pôstna cesta 2018