Články

DOS: Kvitni tam, kde ťa Boh zasadil

uverejnené 15. 7. 2019, 1:13 používateľom Jozef Možiešik   [ aktualizované 15. 7. 2019, 1:14 ]

Banery k tichej modlitbe, popis a aktivity priamo na obrázkoch.

DOS: Dobrý Samaritán

uverejnené 15. 7. 2019, 1:09 používateľom Jozef Možiešik

Interpretácia ikony (https://moziesik.blogspot.com/2019/07/chod-rob-aj-ty-podobne.html)


"Istý človek zostupoval z Jeruzalema do Jericha." Podľa ikonopisca* je to vznešený muž. Podľa starobylej tradície sa volá Adam a Jeruzalem, miesto vznešenosti, bezpečia a istoty, miesto blízkosti Boha..., je raj, ktorý musí opustiť. Dôvody poznáme. Ale nemusíme ho s biblickým Adamom stotožňovať absolútne. Hebrejské meno Adam sa totiž v preklade znamená človek. "Istý človek zostupoval..." Pokojne by mohol mať aj moje meno. Alebo tvoje."Padol do rúk zbojníkov. Tí ho ozbíjali, doráňali, nechali ho polomŕtveho a odišli." Ikonopisec dal zbojníkom podobu démonov. To aby sme nerozmýšľali nad ľuďmi, ktorí tomu chudákovi ublížili, ale nad jeho vlastnými hriechmi, ktoré sú ďaleko väčším problémom.

Spomeň si, koľkokrát si ty padol do pasce zla. Väčšinou sadneme Zlému na lep v domnení, že niečo pre seba uchmatneme. Ale čo si nakoniec získal?Situácia každého človeka, ktorý prepadne hriechu, je nakoniec rovnaká: zostáva doráňaný, ozbíjaný, polomŕtvy a opustenýA polonahý. Všimni si, že démoni si odnášajú jeho rúcho. To, podľa ktorého sme spoznali, že je to vznešený človek. Tak to je, hriech oberá človeka o dôstojnosť."Náhodou šiel tou cestou istý kňaz a keď ho uvidel, obišiel ho. Takisto aj levita: keď prišiel na to miesto a uvidel ho, išiel ďalej." Zvyčajne na tých dvoch pozeráme s pohoršením, lebo však mali sa aspoň pokúsiť... A určite je to tak. Ale ikonopisec chce vyjadriť inú myšlienku a aby sme ich nemali za sebastredných pokrytcov, dáva im svätožiary. Jeden zastupuje prorokov, druhý starozákonné kňazstvo. Možno sú to Mojžiš a Áron, neviem.

Ak máme pred sebou človeka, ktorý je dobitý vlastným hriechom, stratil svoju ľudskosť i dôstojnosť, kňaz ani levita Starého zákona mu nemôžu pomôcť. Môžu sa len bezmocne prizerať, alebo ísť ďalej. Ide totiž o problém, s ktorým si sám nevie rady žiaden náhodný okoloidúci."No prišiel k nemu istý cestujúci Samaritán a keď ho uvidel, bolo mu ho ľúto." Zaujalo ma, že na rozdiel od tých dvoch, ktorí sa v príbehu ocitli náhodou, o tomto Ježiš hovorí, akoby bola jeho prítomnosť zámerná. Starobylá tradícia i ikonopisec v ňom vidia Krista. A ten vôbec neprišiel náhodou.

Prišiel a prichádza s jasným zámerom: vstúpiť do tvojej a mojej biedy. Nie tej materiálnej. Do tej bytostnej, do ktorej sa dostávame tým, že znova a znova lezieme do pasce, ktorej výsledkom je doráňaný, ozbíjaný, polomŕtvy a opustený človek, obraný o vlastnú dôstojnosť.Všimol si si ten detail? Keď ho zmlátili, bol to mladík v plnej sile. Teraz tu leží starec. Dlho, predlho trvalo, kým sa ku nemu Kristus dostal. Ak si v podobnej situácii, opakovane doráňaný hriechom, dovoľ konečne Kristovi, aby ošetril tvoje rany. On jediný má to, čo tie rany skutočne potrebujú.

"Pristúpil k nemu, nalial mu na rany oleja a vína a obviazal mu ich." Olej a víno, symboly pre Nový zákon a milosť, alebo sviatosti s ich odpúšťajúcou a uzdravujúcou milosťou? Nechaj sa Kristom ošetriť vo sviatosti zmierenia, posilniť pri svätej omši a svätom prijímaní...V príbehu ho vyložil "na svoje dobytča", no na ikone ho zobral na plecia. Kristus je zvyknutý brať na svoje ramená kríž. Svoj, aj tvoj. A ponesie ťa dokonca aj vtedy, keby si bol ty jeho bremenom."Zaviezol ho do hostinca a staral sa oň. Na druhý deň vyňal dva denáre, dal ich hostinskému a povedal: ‚Staraj sa oň a ak vynaložíš viac, ja ti to zaplatím, keď sa budem vracať.‘" Tak to urobil Samaritán z príbehu. Kristus z ikony odnáša raneného do Cirkvi a zveruje ho do jej starostlivosti. Napokon dal jej /nám/ omnoho viac, než len dva denáre. Cirkvi zveril poklad viery, prostriedky spásy. Preto je Cirkev domovom obrátených (či obracajúcich sa) hriešnikov.


https://www.reddit.com/r/OrthodoxChristianity/comments/2sc2pa/icon_of_the_good_samaritan/

Zhrnuté: 

 1. V Božích očiach má každý z nás, každý človek, obrovskú cenu, máme vznešenú dôstojnosť (odev)o ktorú nás nepripravilo ani fatálne zlyhanie prvých ľudí v raji. 
 2. Ale sme hriešni, hriech na nás číha a často mu padáme do rúk (démoni). Hriech, akokoľvek lákavý, nakoniec necháva človeka opusteného, ožobračeného a osamoteného (opustený zranený). Môže nám priniesť do života niečo na chvíľu obohacujúce, príjemné a podobne..., ale nakoniec nás oberá o ľudskú dôstojnosť (šaty). 
 3. Jediným riešením na tvoj i môj hriech je Ježiš Kristus (kňaz, levita, Samaritán). On prináša odpustenie a milosť, posilu a uzdravenie.
 4. Kristus sa stará o človeka prostrednítvom Cirkvi, bratov a sestier, ktorým zveril poklad viery a plnosť prostriedkov spásy.
 5. Prijmi Krista, ktorý je jediným skutočným riešením, prijmi dar odpustenia a zmierenia. Prijmi svoje miesto v Cirkvi, ako brat alebo sestra bratov a sestier.
___________________

* Tento druh obrazu sa volá ikona (nemýliť si s ikonkami na pracovnej ploche :-). Autor ikony sa volá ikonopisec. To preto, že ikona je forma zapísaného Božieho slova.

DOS: Modlitba za rodiny s rodinami...

uverejnené 22. 5. 2019, 1:12 používateľom Jozef Možiešik   [ aktualizované 22. 5. 2019, 1:22 ]

Tretí májový víkend bol v Rodinkove víkendový pobyt pre náhradné rodiny. Okrem iného sme sa s rodinami aj modlili. Ako inak, za rodiny ;-)

V skratke: Modlitba má tri časti. 1. Muž s otvorenými rukami – interpretácia obrazu Noc v Hebrone, Božie slovo (Gn 15,1-6), aktivita pre rodičov, spojená s modlitbou vďaky za deti a druhá aktivita s modlitbou ako pozvanie k odovzdanosti Bohu. 2. Boh s plnými rukami – interpretácia obrazu Stvorenie, aktivita pre rodičov, úryvky zo žalmov (Žalm 16,1-2.5.7-8, a 31,15-16). 3. Ratolesť – interpretácia obrazu Synodálna ruža diecézy Rottenburg – Stuttgart, biblický text  (Iz 11,1), pozvanie k spontánnej modlitbe.

Pomôcky: Obrazy S. Ködera: Noc v Hebrone, Stvorenie a Synodálna ruža diecézy Rottenburg – Stuttgart; stojany na obrazy, samolepiace papieriky, biele, malé, najlepšie okrúhle; perá; prezentácia s obrazmi; meditačná hudba. Obrazy ľahko nájdete na internete, stačí googliť: Sieger Köder, Schöpfung, Die Nacht von Hebron, Synodenrose Diözese Rottenburg-Stuttgart.

Podrobnejšie:    Všetko nájdete v priečinku, v súbore KTX_Náhradné rodiny, Rodinkovo 2019.pdf. A čo to aj v brožúrke Pozri na nebo_NR.pdf.

Náhradné rodiny


DOS: Udri klinec po hlavičke

uverejnené 28. 4. 2019, 10:14 používateľom Jozef Možiešik   [ aktualizované 28. 4. 2019, 10:20 ]

Udri klinec po hlavičke

Charakteristika: Boh nikdy necúvne, nepodľahne pokušeniu, strach ho nezlomí, ako sa to tak často stáva nám slabým ľuďom. Možno aj preto strpel Kristus, aby bol pribitý na kríž. Aby ho, až bude to ľudské v ňom tak slabé, nezlomilo pokušenie zostúpiť z kríža, vzdať to. Vieme, že sme slabí. Preto skladáme verejné sľuby, prijímame verejné záväzky. Aktivitu "Udri klinec po hlavičke" možno využiť vrámci poklony krížu na Veľký piatok a Bielu sobotu. Je prípravou na obnovu krstných sľubov a zároveň vyjadrením prijatia záväzku vernosti. Viac o hlavnej myšlienke si môžete prečítať v tomto príspevku.

Pomôcky: Drevený kríž, klince, kladivá, kartičky so sľubmi, perá, stojan s banerom.

Postup: Na stojan umiestnime baner s popisom. Texty nájdete v tomto súbore. Na zem položíme drevený kríž, vedľa klince, kladivo a kartičky. Kartičky treba vytlačiť dopredu, nájdete ich v tom istom súbore, ako baner. Kartičky sú vyhotovené v troch druhoch, prvý obsahuje záväzok zrieknutia sa zlého, druhý vyznanie viery a tretí obnovu manželského sľubu. Veriaci napíše na kartičku svoje meno, na druhú stranu môže napísať svoju modlitbu a kartičku pribije na kríž. Tým vyjadrí prijatie záväzku, o ktorom sa hovorí v texte na kartičke. Aktivita je podrobnejšie vysvetlená na baneri.

Viac fotografií nájdete v FB albume:-)

MOD: Modlitba so Samaritánkou

uverejnené 26. 3. 2019, 3:29 používateľom Jozef Možiešik   [ aktualizované 26. 3. 2019, 22:14 ]

Modlitba so Samaritánkou

V rámci iniciatívy 24 hodín pre Pána sme do programu vo farnosti zaradili aj večernú Modlitbu so Samaritánkou. O čo ide? Je to vlastne modlitbovo – meditatívne pásmo, zamerané na spytovanie svedomia, pokánie a motivovanie k svedectvu. Tematicky vychádza z biblického rozprávania o stretnutí Ježiša so Samaritánkou. Zamyslenia sú umocnené projekciou ikony Ježiš a Fótiné a interpretáciou jej vybraných prvkov. Pásmo môže byť vsunuté do Eucharistickej adorácie.

Kompletnú metodiku s poznámkami a odkazmi a prezentáciu s ikonou nájdete v priečinku pod článkom.


Ježiš, unavený z cesty...

Ježiš prišiel do samarijského mesta menom Sychar neďaleko pozemku, ktorý dal Jakub svojmu synovi Jozefovi. Tam bola Jakubova studňa. Ježiš unavený z cesty sadol si k studni. Bolo okolo poludnia. Tu prišla po vodu istá Samaritánka. Ježiš jej povedal: „Daj sa mi napiť!“ Jeho učeníci odišli do mesta nakúpiť potravy. Samaritánka mu povedala: „Ako si môžeš ty, Žid, pýtať vodu odo mňa, Samaritánky?“ Židia sa totiž so Samaritánmi nestýkajú. Ježiš jej odpovedal: „Keby si poznala Boží dar a vedela, kto je ten, čo ti hovorí: ‚Daj sa mi napiť,‘ ty by si poprosila jeho a on by ti dal živú vodu.“ 

Žena mu povedala: „Pane, ani vedro nemáš a studňa je hlboká. Odkiaľ máš teda živú vodu? Si azda väčší ako náš otec Jakub, ktorý nám dal túto studňu a pil z nej on sám i jeho synovia a jeho stáda?“ Ježiš jej odvetil: „Každý, kto pije túto vodu, bude znova smädný. Ale kto sa napije z vody, ktorú mu ja dám, nebude žízniť naveky. A voda, ktorú mu dám, stane sa v ňom prameňom vody prúdiacej do večného života.“ Žena mu vravela: „Pane, daj mi takej vody, aby som už nebola smädná a nemusela sem chodiť čerpať!“

Spytovanie svedomia

Po prečítaní evanjeliovej stane nasleduje chvíľa ticha a potom otázky na spytovanie svedomia. Otázky sú zostavené do troch okruhov, po každom možno zachovať chvíľu ticha. 

Ježiš prišiel... Ježiš prichádza k Samaritánom, ba priamo k Samaritánke. On je iniciatívny, robí prvý krok. Ani nevieš, koľkokrát už Ježiš prišiel k tebe. Veľakrát si ho prehliadol, nevenoval si mu toľko sústredenej pozornosti, koľko mu patrí. Spomeň si napríklad na nedeľnú omšu: prišiel Ježiš, prišiel si aj ty. A? Kde je cez omšu tvoje telo? A kde tvoja myseľ? Tvoja pozornosť? Si aktívny alebo len pasívne prijímaš čo prichádza? Alebo tvoja večerná modlitba. Je to ako prežívaš stretnutia s Ježišom, primerané tomu, kto on je?

Unavený z cesty si sadol k studni... Bývaš unavený? A z čoho? Z vecí, ktoré stoja za únavu, sú užitočné pre teba i druhých. Alebo sú prázdne a zbytočné? A ako sa správaš, keď si unavený? Si mierny a láskavý, alebo nervózny a neochotný? Čo robíš, keď si unavený? Sadneš si k studni „živej vody“ alebo k televízoru či internetu a necháš z toho na seba špliechať hnus a odpad?

Židia sa totiž so Samaritánmi nestýkajú. A čo ty? Máš aj ty svoje predsudky?

Ježiš jej povedal: „Daj sa mi napiť!“ A ty? Ako reaguješ, keď od teba niekto niečo chce? Napadlo ti niekedy, že aj cez toho otravného človeka ti môže Ježiš niečo povedať?

Modlitba

Bože, prameň nekonečného milosrdenstva a nesmiernej dobroty, ty nás učíš, že pôst, modlitba a skutky kresťanskej lásky sú liekom proti hriechu; láskavo prijmi vyznanie našej slabosti a keď klesáme pod ťarchou previnení, pozdvihni nás svojou milosrdnou rukou. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.


Fótiné

Ježiš jej povedal: „Choď, zavolaj svojho muža a príď sem!“ Žena mu odpovedala: „Nemám muža.“ Ježiš jej vravel: „Správne si povedala: ‚Nemám muža,‘ lebo si mala päť mužov a ten, ktorého máš teraz, nie je tvoj muž. To si povedala pravdu.“ Žena mu vravela: „Pane, vidím, že si prorok.“ […] „Viem, že príde Mesiáš, zvaný Kristus. Až príde on, zvestuje nám všetko.“ Ježiš jej povedal: „To som ja, čo sa rozprávam s tebou.“

Rozhrešenie pri studni

Starobylá tradícia volá túto samarijskú ženu Fótiné (Photina, Photini, Fotini), meno je odvodené zo starogréckeho Φωτεινή (fóteiné), čo znamená osvietená. Možno sa tak naozaj volala. Ale pravdepodobnejšie je, že toto meno jej prisúdili až kresťania. Pretože v ten deň, pri studni, sa jej naozaj dostalo osvietenia. Od Krista, ktorý je svetlom na osvietenie pohanov.

Dobre si ju prezri. Čo prezrádza jej tvár? Jej pohľad je sústredený, trochu smutný, nad niečím premýšľa. Má nad čím. Mala už piatich chlapov. A ten, ktorého má teraz, rozhodne nie je jej manžel. Takto prežije celý život? Kedy konečne nájde to, po čom tak túži? A po čom vlastne túži?

Čo nám o nej napovedá džbán v jej rukách? Je smädná, ide si nabrať vodu. Ale môže to byť aj symbol pre jej bytostný smäd, túžbu po naplnení tej hlbokej prázdnoty v nej.

A teraz sa pozri na Ježišove ruky. V ľavej drží zvitok, symbol Biblie. To preto, že jej práve ohlásil Božie slovo. A pravou jej žehná. Možno jej práve povedal: „Si rozhrešená od tvojich hriechov… Choď a už nehreš.“

Modlitba

Pane Ježišu, ty si prítomný teraz medzi nami. Ty prenikáš naše srdcia a každé stojí pred tebou roztvorené. Ty poznáš najtajnejšie  myšlienky. Ty nás prenikáš, poznáš nás lepšie, než sa my poznáme. Pred tebou sú odkryté všetky naše hriechy. Ty poznáš všetky naše úzkosti. Ty poznáš všetky naše utrpenia, všetky bremená, ktoré dvíhame.

Pane, teraz odovzdávame všetko tebe. Zober si naše srdcia. Zober na seba ťarchu všetkých našich hriechov, zober všetky naše pochybnosti. Teraz, v tejto chvíli, veríme v tvoju prítomnosť. Veríme v tvoju lásku. Dôverujeme ti. Dávame ti naše srdcia, všetko. 

Pane, ak to naše oddanie nie je ešte úprimné, ak sú v nás ešte pochybnosti, ak sa v našich srdciach ešte skrýva nedôvera, tak to všetko mocou svojho Ducha oddiaľ od nás. Priprav naše srdcia, aby sa mohli oddať tebe.

Chceme, aby si sa stal naším Pánom. Odteraz chceme už žiť len pre teba. Chceme sa zveriť tvojej láske.

Príď, Pane Ježišu a splň svoj prísľub, prosíme ťa o dar živej vody. Vylej teraz svojho Ducha. Nech vytryskne v nás prameň živej vody: viery, nádeje a lásky. Amen.

Kristov svedok

Žena nechala svoj džbán, odišla do mesta a vravela ľuďom: „Poďte sa pozrieť na človeka, ktorý mi povedal všetko, čo som porobila! Nebude to Mesiáš?“ Vyšli teda z mesta a šli k nemu…

Mnoho Samaritánov z toho mesta uverilo v neho pre slovo ženy, ktorá svedčila: „Povedal mi všetko, čo som porobila.“ Keď Samaritáni prišli k nemu, prosili ho, aby u nich zostal. I zostal tam dva dni. A ešte oveľa viac ich uverilo pre jeho slovo. A žene povedali: „Už veríme nielen pre tvoje slovo, ale sami sme počuli a vieme, že toto je naozaj Spasiteľ sveta.“

Staň sa svedkom zmierenia

Tí, ktorí sa so Židmi nestýkajú, tí, s ktorými si slušný Žid nesadne za jeden stôl…, zrazu prosia Krista, aby zostal u nich. Aspoň na pár dní. Neurobil tam žiaden zázrak, nikoho neuzdravil, nikoho neoslobodil od démona. „Len“ daroval odpustenie jednej zúboženej žene, nad ktorou už všetci ostatní zlomili palicu.

Príjmi odpustenie vo sviatosti zmierenia. Choď a už viac nehreš. No to, čo sa stalo, si nenechávaj pre seba. Pozvi tých, ktorí sa boria s hriechom ako ty. Pozvi ich ku Kristovi.

Modlitba

Bože, svätý a milosrdný Otec, ty si nás stvoril a vykúpil; ty si v krvi svojho Syna udelil človekovi večný život, ktorý stratil závisťou diabla. Svojím Svätým Duchom oživ všetkých, veď nikoho nechceš nechať v moci smrti; prijmi k sebe kajúcnikov, veď ty neopúšťaš ani blúdiacich.

Pane, nech ťa pohýna pokorné a dôverné vyznanie tvojich synov a dcér. Uzdrav ich rany, podaj záchrannú ruku všetkým padajúcim, aby telo tvojej Cirkvi nebolo zbavené ani jedného údu, aby tvoje stádo nebolo rozptýlené, aby sa nepriateľ neradoval zo záhuby členov tvojej rodiny, a aby znovuzrodených z vody a z Ducha Svätého nezastihla večná smrť. 

K tebe, Pane, stúpajú naše pokorné prosby, pred tebou zaznieva plač nášho srdca: odpusť kajúcim hriešnikom, priveď ich z cestičiek omylov na cestu spravodlivosti, chráň ich, aby ich neranili nové hriechy a pomáhaj im, aby si opatrovali neporušenú a dokonalú milosť znovuzrodenia v krste a milosť zmierenia v pokání.

Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým Boh po všetky veky vekov.


Modlitba so Samaritánkou

DET: Pôstna cesta púšťou, 2018

uverejnené 18. 2. 2018, 11:56 používateľom Jozef Možiešik   [ aktualizované 19. 2. 2018, 1:34 používateľom Božka Bzdilíková ]


Deti putujú púšťou, ale keďže na púšti ich budú čakať rôzne nástrahy a prekážky, potrebujú si so sebou zobrať zopár užitočných pomôcok.
 • Voda - modlitba. V studni je voda po kvapkách, a vždy keď sa pomodlia, môžu si jednu kvapku vymaľovať.
 • Sväté písmo - kamene z ktorých sa skladá studňa. Aby sa voda nevyliala, je potrebné studňu vybudovať, čítaním Svätého písma tiež budujeme vzťah k Bohu, spoznávame ho,  radí nám čo robiť, ako žiť, ako kráčať ďalej. Vždy keď si deti prečítajú zo SP, môžu si vymaľovať jeden kameň.
 • Svätá omša - oáza z Paliem. Je dobré sa zastaviť, oddýchnuť si, načerpať nových síl, účasťou na svätej omši v nedeľu deti získajú obrázok oázy, ten si nalepia a vyfarbia. (obrázky paliem nájdete v priečinku s plagátom cesty púšťou)
 • Sväté prijímanie, sv. spoveď, modlitba krížovej cesty - kvet. Za to dostanú kvet, ten si nalepia okolo studne.

Na ceste púšťou sa nachádza mnoho prekážok. 

 • Piesočná búrka. Deti ju prekonajú zrieknutím sa PC hier, mobilu, playstation, TV... Ak sa im to podarí, môžu si vyfarbiť stopu.
 • Páľava slnka, smäd. Ten prekonajú zrieknutím sa sladkostí, či slaných dobrôt (zemiakové lupienky a pod.).
 • Škorpióny, hady a iná púštna háveď. Zrieknutie sa lenivosti pomocou druhým, domácimi prácami a pod.
 • Samota. Zrieknutie sa sebectva, prekonávané delením sa, milým slovom voči druhému, pozornosťou voči iným...

Tieto prekážky sú v každom týždni iné, ale keďže sú štyri, tak tri z nich sa zopakujú. A deti si majú za splnenie danej úlohy - zdolanie prekážky v tom dni vymaľovať stopy, ktoré spájajú jednotlivé nedele.

Keď to celé prejdu, dostanú sa k studni, ktorú si budovali a aj z nej počas cesty čerpali, tak ako je to aj s našim vzťahom k Bohu, stále ho budujeme, a pritom už teraz môžeme z neho čerpať, práve vďaka tomu, čo pre nás Kristus urobil, nuž a vtedy aj púšť zakvitne - aj tá v našom srdci, duši...

autor plagátu: Libor Cvacho

Pôstna cesta 2018


DET: Pôstne nedele 2018

uverejnené 11. 2. 2018, 10:24 používateľom Jozef Možiešik   [ aktualizované 11. 2. 2018, 10:25 ]

K hlbšiemu prežívaniu pôstnych nedieľ môže deťom pomôcť aj táto aktivitka. Základom je plagát pôstnej cesty (fialová) s piatimi zastaveniami (Púšť, Tábor, Chrám, Tma, Zrno), ktoré predstavujú päť pôstnych nedieľ (bez Kvetnej). Aktuálny bod cesty ukazuje kniha Svätého písma, ktoré je našou navigáciou v pôstnom putovaní.

Ako sa dá materiál využiť?

1. Plagát pre deti. Každému z detí môžete dať pred Prvou pôstnou nedeľou plagát "Putovanie k Veľkej noci" (Pôst_2018 Fano_Plagát), vytlačený farebne na formát A5. Prípadne môžete využiť čiernobielu verziu (Pôst_2018 Fano_Plagát_čb). Vo farebnej verzii sa počíta s tým, že deti si každú nedeľu vystrihnú príslušné heslo a doplnia do "bubliny" k nedeli. Pri čiernobielej si ho dopíšu. V obrázku sú súradnice nedeľných evanjelií, takže obrázok môžu využiť rodičia, ktorí čítajú s deťmi Písmo doma.

2. Veľký plagát alebo prezentácia. Pri katechéze s viacerými deťmi (stretko, "detská" omša) môžete využiť plagát príslušnej nedele. Cesta, ktorú máme pred sebou, je v sivých odtieňoch. To, čo sme už prešli, je pekné, farebné. Číslo nedele je vždy na kameni pri ceste. Miesto, kde sa práve nachádzame, označuje kniha Svätého písma, naše GPS. Od Štvrtej pôstnej nedele budeme vidieť zreteľnejšie aj cieľ putovania, zrazu sa na Golgote objaví nápis "zmŕtvychvstanie". Všetky obrázky nájdete v priečinku pod článkom.

Autorom obrázkov je Patxi Velasco FANO, sú prevzaté z jeho blogu, takže nepublikovať a nepredávať;-).

Pôst 2018
DOS: Pôstne katechézy

uverejnené 4. 3. 2017, 5:51 používateľom Jozef Možiešik   [ aktualizované 11. 3. 2017, 5:19 ]


Pôstne katechézy pre dospelých vychádzajú z liturgie pôstnych nedieľ v roku A. Postupne predstavujú Ježiša Krista ako človeka, Božieho Syna, zdroj živej vody, pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka a vzkriesenie a život. Katechézy budú postupne pribúdať v priečinku, zatiaľ sú k dispozícii prvé dve pôstne nedele.

Pôstne katechézy


DOS: Farnosť, to sú ľudia...

uverejnené 20. 1. 2017, 6:45 používateľom Jozef Možiešik   [ aktualizované 20. 1. 2017, 6:54 ]

Podklady ku katechézam na tému farnosť, založeným na vízii farnosti ako spoločenstva putujúceho Božieho ľudu (spoločenstvo), ktorý spolu slávi (liturgia), je nositeľom prorockého poslania (svedectvo) a povolania k službe (diakonia). Prezentácie boli použité na formačných stretnutiach Farskej pastoračnej rady, článok poslúžil ako východisko.

Farská pastoračná rada

Náhľad prezentácie...DOS: Cestou čností

uverejnené 8. 1. 2017, 13:24 používateľom Jozef Možiešik   [ aktualizované 6. 3. 2017, 8:09 ]

V tomto školskom roku (2016/2017) sa na duchovných obnovách pre učiteľov ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta venujeme formácii k čnostiam. Po úvodnej téme (Hľa, dnes som predložil pred teba...) nasledujú čnosti múdrosti, spravodlivosti, mravnej sily a miernosti (kardinálne čnosti) a teologálne čnosti viera, nádej a láska. Viac informácií na www.farnostskalite.sk. Materiál je len v pracovnej verzii, je priebežne aktualizovaný, nateraz bez nevyhnutných korektúr.

Trvanie stretnutí: 60-90 minút.    Cieľová skupina: Pedagógovia CZŠ.  Materiály: Na stiahnnutie v priečinku.

OBN_Cestou čností


1-10 of 32