Jednému chlapcovi sa snívalo, že vošiel do veľkého obchodu. Za pultom, ako predavač stál anjel. "Čo tu predávate?" spýtal sa chlapec. "Všetko, čo si len zažiadaš," odpovedal zdvorilo anjel. Chlapec začal vypočítavať: "Prial by som si, aby skončili všetky vojny na svete, aby bola všade spravodlivosť, aby sme boli znášanliví a veľkodušní, aby bolo v rodinách viac lásky, aby mali všetci prácu, aby sme v Cirkvi mali k sebe bližšie a..." Anjel ho prerušil. "Je mi to ľúto, milý chlapče. Ale ty si ma zle pochopil. My nepredávame plody. Predávame len semená." (Ferrero, B. Vôňa ruže, s. 17.)

Podobne je to aj s touto stránkou. Nájdete tu množstvo materiálov pre katechézu. No väčšina je len vo forme semienok. Nápady, vyskúšané len raz, nekorigované, niekedy nedokončené. Treba si starostlivo vyberať, triediť, sadiť a polievať. Neviem, čo z nich vyrastie. Ale verím, že to bude práve ten tvoj strom, ktorý prinesie bohatú úrodu. Chceš sa aj ty podeliť so svojimi semienkami? Alebo máš nejaké nápady a podnety? Tak mi napíš email.


Skratky: DET - detiPSP - prvoprijímajúciMLA - mládež, BIRM - birmovanci, MIN - miništranti, DOS - dospelí, MOD - modlitba.

Novinky

  • DET: Pôstna cesta púšťou, 2018 Deti putujú púšťou, ale keďže na púšti ich budú čakať rôzne nástrahy a prekážky, potrebujú si so sebou zobrať zopár užitočných pomôcok.Voda - modlitba. V studni je voda po kvapkách ...
    19. 2. 2018, 1:34 zverejnil používateľ Božka Bzdilíková
  • DET: Pôstne nedele 2018 K hlbšiemu prežívaniu pôstnych nedieľ môže deťom pomôcť aj táto aktivitka. Základom je plagát pôstnej cesty (fialová) s piatimi zastaveniami (Púšť, Tábor, Chrám, Tma, Zrno), ktoré predstavujú päť pôstnych nedieľ ...
    11. 2. 2018, 10:25 zverejnil používateľ Jozef Možiešik
  • DOS: Pôstne katechézy Pôstne katechézy pre dospelých vychádzajú z liturgie pôstnych nedieľ v roku A. Postupne predstavujú Ježiša Krista ako človeka, Božieho Syna, zdroj živej vody, pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka a ...
    11. 3. 2017, 5:19 zverejnil používateľ Jozef Možiešik
  • DOS: Farnosť, to sú ľudia... Podklady ku katechézam na tému farnosť, založeným na vízii farnosti ako spoločenstva putujúceho Božieho ľudu (spoločenstvo), ktorý spolu slávi (liturgia), je nositeľom prorockého poslania (svedectvo) a povolania k službe (diakonia ...
    20. 1. 2017, 6:54 zverejnil používateľ Jozef Možiešik
  • DOS: Cestou čností V tomto školskom roku (2016/2017) sa na duchovných obnovách pre učiteľov ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta venujeme formácii k čnostiam. Po úvodnej téme (Hľa, dnes som predložil pred ...
    6. 3. 2017, 8:09 zverejnil používateľ Jozef Možiešik
  • DOS: Deň Pána Podklady pre biblicko-liturgické stretnutia Deň Pána. Stretnutia sú zamerané na rozbor nedeľných liturgických textov. Metodika je k dispozícii v súbore LIT_Deň Pána.pdf.
    1. 1. 2017, 14:47 zverejnil používateľ Jozef Možiešik
  • DOS: Služba lektora Tento materiál slúžil ako podklad pre úvodné stretnutie s lektormi a je len v pracovnej verzii bez korektúr a potrebných úprav.Pred očami všetkých ľudí...Kňaz Ezdráš v prvý deň ...
    30. 12. 2016, 13:14 zverejnil používateľ Jozef Možiešik
  • DOS: Večery o viere Materiály na stretnutie
    30. 12. 2016, 13:14 zverejnil používateľ Jozef Možiešik
  • DET: Biblické stretko: Mk 1 14-20
    30. 12. 2016, 13:13 zverejnil používateľ Jozef Možiešik
  • MLA: Ikona priateľstva K dispozícii je verzia stretnutia pre cirkevnú školu, spoločná modlitba v kostole a info o ikone... viac o ikone na http://www.putdovery.sk. Ikona priateľstva - Ježiš a jeho priateľ ...
    30. 12. 2016, 13:13 zverejnil používateľ Jozef Možiešik
  • DET: Noc čítania Biblie 2013 Autor: B.Bzdilíková, Verzia pre tlač...
    30. 12. 2016, 13:16 zverejnil používateľ Jozef Možiešik
  • DET: Noc čítania Biblie 2012 Námet na Noc čítania Biblie od B. Bzdilíkovej... Stiahnuť PDF.
    30. 12. 2016, 13:16 zverejnil používateľ Jozef Možiešik
  • MLA: Pitva videoklipu Videoklipom sa asi nevyhneme... a nie je to ani potrebné. Lepšie bude vedieť, čo od nich môžeme čakať. Napríklad aj manipuláciu. V prílohe je metodika a materiály na stretko, ktorého ...
    30. 12. 2016, 13:16 zverejnil používateľ Jozef Možiešik
  • MLA: Priateľstvo očami Malého princa Autor: Janka Jurčová Prílohy
    30. 12. 2016, 13:16 zverejnil používateľ Jozef Možiešik
  • MLA: Rozbor obrazu Stretko: Nový Jeruzalem. Analýza symboliky a posolstva obrazu Nový Jeruzalem (Sieger Köder). Stretnutie je pozvaním k adventnej príprave na príchod Toho, ktorý má prísť. Stretko: Izaiášova vízia. Rozbor obrazu S ...
    30. 12. 2016, 13:16 zverejnil používateľ Jozef Možiešik
  • MLA: Štítky v Biblii Birmovanci dostali za úlohu nalepiť do Svätého Písma farebné záložky (štítky). Pre istotu dostali manuál. Prezentácia na stiahnutie TU.
    30. 12. 2016, 13:17 zverejnil používateľ Jozef Možiešik
  • DET: Biblické olympiády a súťaže DET: Biblické olympiády a súťaže Materiály boli použité pri Biblickej olympiáde, ale je možné ich použiť aj na stretká... odporúčam všetko dopredu preveriť. Kto chce súbory upravovať (väčšina je totiž ...
    30. 12. 2016, 13:18 zverejnil používateľ Jozef Možiešik
  • MLA: Úcta v (k) mojej rodine Tento materiál slúžil ako podklad pre formačné stretnutie birmovancov a je len v pracovnej verzii bez korektúr a potrebných úprav.Základom témy je štvrté pravidlo dekalógu „Cti otca svojho i ...
    30. 12. 2016, 13:17 zverejnil používateľ Jozef Možiešik
  • MLA: Vašim otcom bolo povedané „Nezabiješ!“ Tento materiál slúžil ako podklad pre formačné stretnutie birmovancov a je len v pracovnej verzii bez korektúr a potrebných úprav.Stretnutie k téme piateho prikázania desatora. Doporučené krátke filmy sú ...
    30. 12. 2016, 13:22 zverejnil používateľ Jozef Možiešik
  • DET: Cyrilo-metodský poklad Materiál bol použitý pri workshope vrámci projektu Misia sv. Cyrila a Metoda na Zaymuske 07.05.2013 (informácie na www.zszayza.edu.sk). Text neprešiel korektúrou. Popis: Metodika vychádza zo ...
    30. 12. 2016, 13:19 zverejnil používateľ Jozef Možiešik
Zobrazujú sa príspevky 1 - 20 zo stránky 27. Zobraziť ďalšie »Nimraloviny